آموزش نرم افزار های کارما
انتخاب عنوان دوره شهریه آموزشی (ریال)
نرم افزارحسابداری کارما-(ساده)-ACS 900,000 ریال نمایش جزییات
نرم افزارحسابداری کارما(در سطح متوسط) 1,500,000 ریال نمایش جزییات
نرم افزارحسابداری کارما(در سطح پیشرفته) 2,700,000 ریال نمایش جزییات
نرم افزار فروشگاهی کارما(فروشگاه های کوچک)-MARKET 1,000,000 ریال نمایش جزییات
نرم افزار جامع فروشگاهی(بازرگانی)کارما-STORE 2,200,000 ریال نمایش جزییات
نرم افزار حسابداری انبار(کامل) 1,500,000 ریال نمایش جزییات
نرم افزار حقوق دستمزد 1,500,000 ریال نمایش جزییات
نرم افزار اتوماسیون اداری کارما(مخصوص شرکت های خصوصی) 1,200,000 ریال نمایش جزییات
نرم فزار استهلاک اموال کارما 1,100,000 ریال نمایش جزییات
نرم افزار بانکی قرض الحسنه کارما 1,200,000 ریال نمایش جزییات
نرم افزار دبیرخانه کارما 900,000 ریال نمایش جزییات
نرم افزار رستوران(ساده)کارما 900,000 ریال نمایش جزییات
نرم افزار رستوران (پیشرفته)کارما 2,000,000 ریال نمایش جزییات
نرم افزار پخش مویرگی کارما 3,500,000 ریال نمایش جزییات
نرم افزار یکپارچه مالی و صنعتی 3,500,000 ریال نمایش جزییات