جستجو بر اساس :
  
//
نرم افزار محاسباتی کانون کارما

شرکتی / خصوصی

این نرم افزار برای امور محاسبات مدیریتی کانون مهندسین ساختمان کاربرد دارد.

//
نرم افزار یکپارچه رستوران کارما

شرکتی / خصوصی

نرم افزار جامع استخر کارما این نرم افزار جهت انجام عملیات صدور بلیط ، فروش بلیط ، قرارداد، پذیرش،بوفه، ارائه خدمات ، انبار داری ، دریافت و پرداخت (خزانه داری) و حسابداری در استخرها بکار می رود

//
نرم افزار حسابداری مدارس غیر انتفاعی کارما

شرکتی / خصوصی

این نرم افزار برای حسابداری مدارس غیرانتفاعی کاربرد دارد.

//
نرم افزار مشاور املاک کارما

شرکتی / خصوصی

این نرم افزار برای مدیریت بنگاههای معاملات ملکی کاربرد دارد...

//
نرم افزار هتلداری کارما

شرکتی / خصوصی

این نرم افزار برای مدیریت هتل بکار می رود...

//
نرم افزار بازرگانی جنگلداری کارما

شرکتی / خصوصی

این نرم افزار جهت شرکتهایی که در خصوص بهره برداری از جنگل فعالیت دارند بکار می رود...

//
نرم افزار واردات کارما

دولتی

نرم افزار واردات کارما

//
نرم افزار یکپارچه طرح های عمرانی کارما

دولتی

نرم افزار یکپارچه طرح های عمرانی کارما

//
نرم افزار یکپارچه طرح های عمرانی مناقصات کارما

دولتی

نرم افزار یکپارچه طرح های عمرانی مناقصات کارما

//
نرم افزار بازرسی کارما

شرکتی / خصوصی

نرم افزار بازرسی کارما