جستجو بر اساس :
  
//
نرم افزار پذیرش مطب کارما

درمانی

امکان معرفی بخشها امکان ثبت خدمات امکان ثبت شرح نوع خدمات مطب به همراه تعرفه های دولتی و خصوصی امکان ورود اطلاعات سازمانهای طرف قرارداد به همراه خدمات تحت پوشش

//
نرم افزار داروخانه کارما

درمانی

• امکان تعریف تنظیمات مربوط به شیفت حق فنی و مشخصات داروخانه • امکان تعریف مشخصات دارو با کد ژنریک و مجازی، نوع دارو، قیمت دارو، تجویز توسط پزشک با تخصص خاص و داروهای همراه • امکان تعریف دسته های دارویی، تداخل دارویی، شرکت های دارویی و...

//
نرم افزار رادیولوژی کارما

درمانی

این نرم افزار در مطب های رادیولوژی و سونوگرافی جهت پذیرش، ثبت و صدور و بایگانی و... کاربرد دارد.

//
نرم افزار آزمایشگاه کارما

درمانی

این نرم افزار برای آزمایشگاه های تشخیص طبی بکار می رود.

//
نرم افزار درمانگاه کارما

درمانی

این نرم افزار برای درمانگاه های خصوص و دولتی کاربرد دارد

//
ارسال پیامک کارما

خاص

//
مبدل اطلاعات داس به ویندوز کارما

خاص

راهنمای مبدل کارما کاربرد نرم افزار : این نرم افزار جهت تبدیل اطلاعات از DOS (کد ایران سیستم) بهWINDOWS ( کد 1256) و برعکس بکار می رود...

//
مبدل DBF تحت داس به جداول SQL

خاص

مبدل DBF تحت داس به جداول SQL نرم افزار مبدل می تواند کلیه جداول DBF را به جداول SQL تبدیل می نماید.

//
نرم افزار خدمات پایانه بانکی کارما

خاص

سیستم خدمات پایانه بانکی این نرم افزار مخصوص شرکتهای خدمات دستگاهای ATM (پایانه بانکی)می باشد...

//
نرم افزار تالار و رستوران

خاص

نرم افزار تالار و رستوران 1- امکان تعریف انواع غذا (اصلی ، فرعی ،مواد اولیه ، خدمات اجرائی و سرویس)