جستجو بر اساس :
  
//
نرم افزار یکپارچه مالی و صنعتی کارما

شرکتی / خصوصی

نرم افزار یکپارچه مالی و صنعتی کارما، ضمن دارا بودن توانایی های تعریف شده و بدیهی سیستم های مالی، با بهینه سازی و استاندارد کردن نحوه اجرای عملیات بر پایه بهترین روش‌های موجود و با رویکرد سهولت استفاده تدارک شده است. سیستم یکپارچه مالی صنعتی کارما ، گزارش هایی تولید می نماید که می تواند در تصمیم گیری منطقی و دقیق، مدیران یک سازمان و یا نهاد را یاری نماید. این نرم افزار برای واحدهای تولیدی و خدماتی بزرگ و متوسط کاربرد دارد.

//
نرم افزار استور(جامع بازرگانی) کارما

شرکتی / خصوصی

این نرم افزار که شامل بازرگانی – دریافت و پرداخت یا خزانه ¬داری - حسابداری مالی - انبارداری و حسابداری انبار است. این نرم افزار برای فروشگاه ها ، شرکتهای بازرگانی ، تعاونی ها ، پخش ساده و شرکت های تولیدی کوچک بکار می رود.

//
نرم افزار جامع حسابداری مالی کارما (نسخه پیشرفته)

شرکتی / خصوصی

نسخه پیشرفته شامل زیر سیستم های حسابداری مالی ، استهلاک اموال ، مغایرت بانکی ، بودجه ، خزانه داری و صورتحساب فروش می باشد. این نرم افزار برای شرکتهای بازرگانی ، تولیدی و خدماتی و ...کاربرد دارد.

//
نرم افزار حقوق و دستمزد دولتی کارما

دولتی

این نرم افزار برای مدیریت پرداختیها شامل حقوق ، اضافه کار ، ماموریت ، پاداش و سایر پرداختیها در دستگاههای دولتی بکار می رود.

//
نرم افزار پخش مویرگی کارما

شرکتی / خصوصی

این نرم افزار کلیه عملیات پخش را در بر دارد. این نرم افزار جهت شرکت هایی که سیستم پخش مویرگی دارند بکار می رود. این نرم افزار در زمره نرم افزارهای نسل جدید و ویژه شرکت به شمار می رود.

//
نرم افزار آزمایشگاه همکار کارما

شرکتی / خصوصی

این نرم افزار برای مدیریت آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ، محیط زیست . و... کاربرد دارد.

//
نرم افزار جامع استخر کارما

شرکتی / خصوصی

این نرم افزار جهت انجام عملیات صدور بلیط ، فروش بلیط ، قرارداد، پذیرش و ،بوفه، ارائه خدمات ، انبار داری ، مالی و حسابداری بکار می رود. این نرم افزار برای سالن-استخرها کاربرد دارد.

//
نرم افزار حسابداری استهلاک اموال کارما

شرکتی / خصوصی

این نرم افزار جهت ثبت و نگهداری سوابق دارییهای ثابت و همچنین محاسبه استهلاک بصورت سالیانه و ماهیانه به کار می رود.عملیات ثبت اطلاعات دارائی ، تعمیر دارائی ، ارزیابی مجدد ، اسقاط دارائی ، فروش دارئی ، انتقال دارائی ، تعدیل دارائی و ... در سیستم در نظر گرفته شده است. این نرم افزار برای شرکت های تولید ،پیمانکاری ، درمانی ، خدماتی و ... بکار می رود.

//
نرم افزار انبارداری و حسابداری انبار کارما

دولتی

این نرم افزار برای امور انبارداری و حسابداری انبار دستگاههای دولتی بکار می رود.

//
نرم افزار حسابداری اعتبارات هزینه ای کارما

دولتی

این نرم افزار برای حسابداری اعتبارات هزینه ای در سازمانها و دستگاههای دولتی بکار می رود.