نرم افزار حقوق و دستمزد شرکتی کارما

 این محصول برای محاسبه حقوق و دستمزد، دریافت فایلهای مخصوص قانون کاری،ثبت سوابق همراه پیوست های مرتبط در واحدهای تولیدی، شرکت های خدماتی، فروشگاه ها و...کاربرد دارد.

Alternate Text

امکانات و قیمت نرم‌افزار

  اطلاعات پایه:
    امکان تعریف اقلام حقوق و مزایا و کسورات با قابلیتهای انتخاب قوانین محاسباتی توسط کاربر
    امکان تعریف انواع استخدام، محل خدمت و مرکز هزینه با کارگاه های مربوط به بیمه مجزا
    امکان تعریف جداول معافیت های مالیاتی هم بصورت ماهیانه هم بصورت سالیانه و امکان تهیه فایل مالیات بر حقوق،اضافه کار و... برای دارایی
    امکان تعریف دستی مشمول مالیات و بیمه و اضافه کار به ازای هر دریافتی در استخدام مجزا توسط کاربر
    امکان دسترسی به اطلاعات و فراخوانی و گزارشات از اطلاعات سال و ماه های گذشته
    امکان تعریف فرمولهای خاص به ازای پرداختیها و کسورات خاص توسط کاربر

اطلاعات پرسنلی حقوقی
    امکان ورود اطلاعات کامل پرسنل به همراه اطلاعات همسر و فرزندان و ثبت پیشامدهای مربوط به هر پرسنل به همراه پیوست مدارک مربوطه
    امکان ورود اطلاعات حکمی بصورت انفرادی و گروهی و بصورت فرمولی از قوانین بروز شده در هر سال
    امکان افزایش حکم گروهی اتوماتیک با توجه به قوانین اعمال شده ی قانون کار
    امکان صدور احکام حقوقی با توجه به قانون پایه سنوات و جدول تصاعدی مزد سالیانه

عملیات ماهیانه - محاسبات    
    امکان پرداختیهای غیر حکمی و بدهی ها ، بصورت انفرادی و  بصورت گروهی
    امکان ثبت و درج تمامی عملکردهای تشویقی و تنبیهی کارکنان با ریز جزئیات به همراه مدارک پیوستی
    امکان ورود کارکرد ماهیانه بصورت انفرادی و گروهی و همچنین فراخوانی اطلاعات کارکرد از گزارشات دستگاه کنترل ورود و خروج
    امکان محاسبات حقوق با اعمال موارد استثنا با انتخاب کاربر   
    امکان دریافت گزارشات مانده مرخصی
    امکان محاسبه و دریافت فایل و گزارشات مربوط به عیدی
    امکان محاسبات سنوات سالیانه و ماهیانه و بدو ورود و دریافت گزارشات آن    
    امکان دریافت و صدور سند حسابداری از پرداختیهای حقوق
    امکان تهیه فایل بانک ازهرپرداختی از جمله حقوق، ماموریت و ... با فرمت بانکهای مختلف ملی، ملت، صادرات، رفاه، ملت کارت، سیبا، سپهرصادرات و ...
    امکان تهیه فایل تامین اجتماعی به تفکیک مراکز هزینه و محل خدمت  نوع استخدام
    امکان ثبت و محاسبه ماموریت و اضافه کار به همراه حقوق و بطور مجزا از حقوق

گزارشات
    امکان دریافت گزارشات متعددی از جمله لیست بدهیها و وامها ،لیست انواع پرداختیها، لیست بیمه تامین اجتماعی، لیست حقوق و مزایا.
    امکان دریافت فیش به ازای حقوق و اضافه کار با هم و بصورت مجزا
    امکان ساخت گزارشات انتخابی و دلخواه کاربر با فرمول گذاری ها و شروط خاص در محیط بسیار کاربردی گزارش ساز درچهارسطح گزارش ساده لیستی،گزارش تفکیکی،گزارش آماری (نماینده لیست( وگزارش نماینده تفکیکی
    امکان دریافت برگه تسویه و گزارش کارکرد
    امکان تبدیل گزارشات و لیست فرمها به فرمتهایTXT ،Html ،Excel ،Word و... 

سایر قابلیت ها
    امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات و بازیابی آن
    امکان تعریف کاربران سیستم
    امکان تعریف کاربران به صورت نامحدود
    امکان تعریف گروه‌ کاربران با سطوح مختلف کاری تحت نظر مدیر سیستم
    امکان نظارت بر عملکرد کاربران توسط مدیر سیستم
    قابل اجرا تحت شبکه داخلی (LAN)
    امکان تعریف کاربران به صورت نامحدود
    امکان تعیین سطح دسترسی هر کاربر به بخش های مختلف نرم افزار

حداقل سخت افزارهای مورد نیاز
   سیستم عامل مورد نیاز برای اجـرا : نسخه های سیستم عامل ویندوز (7، 8، 8.1، 10)
   مـیـزان فضـای مورد نیـاز برای نصب : 500 مگابایت
   حافـظـه RAM مـورد نـیـاز بـرای اجرا : 4 گیگابایت

  اطلاعات پایه:
    امکان تعریف اقلام حقوق و مزایا و کسورات با قابلیتهای انتخاب قوانین محاسباتی توسط کاربر
    امکان تعریف انواع استخدام، محل خدمت و مرکز هزینه با کارگاه های مربوط به بیمه مجزا
    امکان تعریف جداول معافیت های مالیاتی هم بصورت ماهیانه هم بصورت سالیانه و امکان تهیه فایل مالیات بر حقوق،اضافه کار و... برای دارایی
    امکان تعریف دستی مشمول مالیات و بیمه و اضافه کار به ازای هر دریافتی در استخدام مجزا توسط کاربر
    امکان دسترسی به اطلاعات و فراخوانی و گزارشات از اطلاعات سال و ماه های گذشته
    امکان تعریف فرمولهای خاص به ازای پرداختیها و کسورات خاص توسط کاربر

اطلاعات پرسنلی حقوقی
    امکان ورود اطلاعات کامل پرسنل به همراه اطلاعات همسر و فرزندان و ثبت پیشامدهای مربوط به هر پرسنل به همراه پیوست مدارک مربوطه
    امکان ورود اطلاعات حکمی بصورت انفرادی و گروهی و بصورت فرمولی از قوانین بروز شده در هر سال
    امکان افزایش حکم گروهی اتوماتیک با توجه به قوانین اعمال شده ی قانون کار
    امکان صدور احکام حقوقی با توجه به قانون پایه سنوات و جدول تصاعدی مزد سالیانه

عملیات ماهیانه - محاسبات    
    امکان پرداختیهای غیر حکمی و بدهی ها ، بصورت انفرادی و  بصورت گروهی
    امکان ثبت و درج تمامی عملکردهای تشویقی و تنبیهی کارکنان با ریز جزئیات به همراه مدارک پیوستی
    امکان ورود کارکرد ماهیانه بصورت انفرادی و گروهی و همچنین فراخوانی اطلاعات کارکرد از گزارشات دستگاه کنترل ورود و خروج
    امکان محاسبات حقوق با اعمال موارد استثنا با انتخاب کاربر   
    امکان دریافت گزارشات مانده مرخصی
    امکان محاسبه و دریافت فایل و گزارشات مربوط به عیدی
    امکان محاسبات سنوات سالیانه و ماهیانه و بدو ورود و دریافت گزارشات آن    
    امکان دریافت و صدور سند حسابداری از پرداختیهای حقوق
    امکان تهیه فایل بانک ازهرپرداختی از جمله حقوق، ماموریت و ... با فرمت بانکهای مختلف ملی، ملت، صادرات، رفاه، ملت کارت، سیبا، سپهرصادرات و ...
    امکان تهیه فایل تامین اجتماعی به تفکیک مراکز هزینه و محل خدمت  نوع استخدام
    امکان ثبت و محاسبه ماموریت و اضافه کار به همراه حقوق و بطور مجزا از حقوق

گزارشات
    امکان دریافت گزارشات متعددی از جمله لیست بدهیها و وامها ،لیست انواع پرداختیها، لیست بیمه تامین اجتماعی، لیست حقوق و مزایا.
    امکان دریافت فیش به ازای حقوق و اضافه کار با هم و بصورت مجزا
    امکان ساخت گزارشات انتخابی و دلخواه کاربر با فرمول گذاری ها و شروط خاص در محیط بسیار کاربردی گزارش ساز درچهارسطح گزارش ساده لیستی،گزارش تفکیکی،گزارش آماری (نماینده لیست( وگزارش نماینده تفکیکی
    امکان دریافت برگه تسویه و گزارش کارکرد
    امکان تبدیل گزارشات و لیست فرمها به فرمتهایTXT ،Html ،Excel ،Word و... 

سایر قابلیت ها
    امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات و بازیابی آن
    امکان تعریف کاربران سیستم
    امکان تعریف کاربران به صورت نامحدود
    امکان تعریف گروه‌ کاربران با سطوح مختلف کاری تحت نظر مدیر سیستم
    امکان نظارت بر عملکرد کاربران توسط مدیر سیستم
    قابل اجرا تحت شبکه داخلی (LAN)
    امکان تعریف کاربران به صورت نامحدود
    امکان تعیین سطح دسترسی هر کاربر به بخش های مختلف نرم افزار

حداقل سخت افزارهای مورد نیاز
   سیستم عامل مورد نیاز برای اجـرا : نسخه های سیستم عامل ویندوز (7، 8، 8.1، 10)
   مـیـزان فضـای مورد نیـاز برای نصب : 500 مگابایت
   حافـظـه RAM مـورد نـیـاز بـرای اجرا : 4 گیگابایت

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...

Alternate Text
آموزش

سه جلسه آموزش رایگان نرم افزار به صورت آنلاین

Alternate Text
ضمانت و پشتیبانی نرم افزار

6 ماه پشتیبانی رایگان پس از نصب و را ه اندازی نرم افزار، پس از 6 ماه 30% قیمت خرید نرم افزار به عنوان پشتیبانی یک سال نرم افزار منظور می گردد