نرم افزار حقوق و دستمزد شرکتی کارما

ویژگی ها

1-   امکان تعریف اقلام حقوق و مزایا و بدهی و کسورات مطابق خواست کاربر وجود دارد. در این سیستم حتی کاربر می تواند جهت محاسبه هر یک از آیتم های فوق فرمول تعریف نماید.

2-   تمامی قسمتهای این سیستم توسط کاربر قابل تنظیم می باشد. کاربر به سهولت می تواند مشمول بیمه، مشمول مالیات، مشمول اضافه کار، جدول مالیاتی و ... را تنظیم نماید .

3-   در این سیستم می توان هر نوع استخدامی را می توان تعریف نمود.

4-  کاربر به سهولت می تواند همزمان  به اطلاعات ماه ها و یا سال های قبل دسترسی داشته باشد و گزارشات مربوطه را تهیه نماید.

5-   امکان تهیه فایل بانک از هر پرداختی ازجمله، حقوق، ماموریت و ... با فرمت بانک های مختلف، ملی، ملت، صادرات، رفاه، ملت کارت، سیبا، سپهر صادرات و ... وجود دارد.

6-   امکان تهیه فایل تامین اجتماعی در این سیستم وجود دارد.

7-   در این سیستم می توان هر نوع پرداختی را با استفاده از فرمول دلخواه و یا ورود مبالغ انجام داد.

8-   امکان ثبت و محاسبه ماموریت وجود دارد.

9-   عملیات پرداخت مانده مرخصی و پرداخت عیدی وجود دارد.

10-  گزارشات متعددی به صورت ثابت در سیستم موجود می باشد از جمله لیست بدهی ها و وام ها، لیست انواع پرداختی ها، لیست بیمه تامین اجتماعی و ... .

11-  کاربر می تواند برای هر نوع پرداختی خود فیش هایی به صورت ثابت و متغیر تهیه نماید و به پرسنل ارائه دهد.

12-  در این سیستم تهیه انواع گزارشات به سهولت امکانپذیر می باشد. کاربر می تواند مطابق خواست خود گزارشاتی را در چهار سطح گزارش ساده لیستی، گزارش تفکیکی، گزارش آماری (نماینده لیست) و گزارش نماینده تفکیکی در گزارشات متغیر تهیه نماید.

13-  در این سیستم می توان از تمامی لیست های ساخته شده توسط کاربر، دیسکت بانک تهیه نمود.

14-  گزارشات و لیست فرم ها را می توان به فرمت های TXT، Html، Excel،Word و . . . تبدیل نمود.

15-  گزارشات متغیر را می توان به صورت نمودارهای خطی، میله ای و دایره ای نشان داد.

16-  امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت خودکار و توسط کاربر و امکان رایت آن بر روی CD  وجود دارد.

17-  امکان تعریف کاربران به همراه رمز عبور و ثبت فعالیت کاربران و ورود و خروج آنها وجود دارد.

18-  این نرم افزار قابلیت شبکه شدن را نیز دارد.

19- کاربر به سهولت می تواند با استفاده از صفحه کلید و ماوس تمامی عملیات مربوطه را انجام دهد.