نرم افزار پت کلینیک (کلینیک حیوانات)

کاربرد محصول

این نرم افزار مختص کلینیک های حیوانات طراحی شده است. 

ویژگی ها

امکان ثبت مالکان با امکان جستجوی متنوع

امکان ثبت حیوانات با امکان جستجوی متنوع

امکان ثبت  خدمات با امکان جستجوی متنوع

امکان ثبت  اشخاص با امکان جستجوی متنوع و تعیین درصد یا مبلغ پرکیس خدمات

پذیرش ، خدمات و صورتحساب شامل: 

امکان پذیرش سریع حیوانات بر اساس موبایل مالک، کدحیوان و...
امکان ثبت خدمات به تفکیک:

  • آرایشگاه،
  • آزمایشگاه،
  • پانسیون،
  • واکسسناسیون
  • داروها ولوازم
  • سرویس پزشکان و معاینات
  • جراحی ها

امکان فروش حیوانات و چاپ مبایعه نامه.

محاسبه و صدور صورتحساب براساس خدامات و داروهای ارائه شده.

ثبت پیش دریافت و مبالغ نقد و کارت دریافتی از مراجعان.

گزارشات و سایر امکانات

امکان گزارش خدمات درمانی توسط مراجع
امکان گزارشهای مالی و محاسبه درصدهای ذینفعان

امکان ارسال پیامک در موعد مقرر برای ارائه خدمات زمانبندی شده مانند واکسناسیون

امکان ارتباط با نرمافزار فروشگاهی و ثبت سندها ،حواله های ضایعات و موارد مربوط به انبارداری.

 

بسته نرم افزاری با کاربری مشابه :

نرم افزار درمانگاه کارما نرم افزار مطب(کلینیک) تحت وب

بسته پیشنهادی مرتبط با کسب و کارتان :

نرم افزار حقوق و دستمزد شرکتی کارما نرم افزار جامع بازرگانی کارما حسابداری فروشگاهی - سطح اصناف نرم افزار اتوماسیون اداری کارما نرم افزار پذیرش مطب کارما نرم افزار داروخانه کارما نرم افزار رادیولوژی کارما نرم افزار آزمایشگاه کارما نرم افزار درمانگاه کارما ارسال پیامک کارما طراحی وب سایت نرم افزار بیمارستانی کارما بازارگاه اینترنتی (Market Place) وب استور کارما(فروشگاه آنلاین) فروشگاه آنلاین/فروشگاه اینترنتی