نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

کاربرد محصول

ویژگی ها

1.   امکان ثبت و سفارش فروش خودرو

 2.     امکان ثبت و سفارش خرید خودرو

 3.     فاکتور فروش خودرو

 4.     فاکتور خرید خودرو

 5.     کمیسیون خرید و فروش

 6.     امکان ثبت انواع سند

 7.     فروش اقساطی

 8.     ثبت اطلاعات حسابها و طرف حسابها

 9.     ثبت اطلاعات اول دوره (دارائی ، بدهی و سرمایه )

 10. طراحی فاکتور به فرمت دلخواه

 11. تعریف کاربر و تعیین سطح دسترسی

 12. جستجو بر اساس کلیه جداول و اقلام اطلاعاتی

 13. امکان قطعی کردن اطلاعات

 14. انواع ترازها و خلاصه حسابها

 15. گردش ماتریسی حسابها

 16. انواع گزارشات مفهومی و آبشاری

 17. امکان ایجاد و تغییرسال مالی

 18. گزارش کلیه فعالیتهای انجام شده توسط کاربر

 19. گزارش ساز جهت ساخت انواع گزارش توسط کاربر

 20. تبدیل اطلاعات به فرمتهای (Excel ،Word Txt ،Html ،Xml) 20

بسته نرم افزاری با کاربری مشابه :

حسابداری فروشگاهی - سطح اصناف

بسته پیشنهادی مرتبط با کسب و کارتان :

نرم افزار حقوق و دستمزد شرکتی کارما نرم افزار نگهداری و تعمیرات(PM) کارما نرم افزار مدیریت نقلیه کارما ارسال پیامک کارما طراحی وب سایت نرم افزار حسابداری مالی کارما مدیریت نقلیه فروشگاه آنلاین/فروشگاه اینترنتی