جامع مشترکین برق منطقه ای

کاربرد محصول

این نرم افزار برای شرکت های برق منطقه ای بکار می رود.


 

ویژگی ها

 در گستره خدمات صنعت برق 3 حوزه تولید ، انتقال و توزیع قرار گرفته اند.

 نتیجه فعالیت های سه حوزه فوق با ارائه خدمات در بخش فروش کامل می‌گردد .

 حوزه فروش شامل چهار فعالیت اصلی « فروش انشعاب » ، « فروش انرژی » ، « خدمات پس ازفروش »  و « وصول »  می‌باشد.

 سامانه مشترکین به عنوان یک سیستم اساسی و پایه ای در زمینه فروش انرژی و انشعاب می‌باشد.

 این سامانه با بهره گیری از جدید ترین ابزارهای فن آوری اطلاعات تمامی فرآیندها از لحظه

 ورود متقاضی تا پایان تامین درخواست های وی را پوشش می دهد . 

بسته پیشنهادی مرتبط با کسب و کارتان :

نرم افزار حقوق و دستمزد شرکتی کارما نرم افزار نگهداری و تعمیرات(PM) کارما حسابداری انبار و تدارکات کارما نرم افزار حقوق و دستمزد دولتی کارما نرم افزار حسابداری دارایی ثابت( اموال) نرم افزار اتوماسیون اداری کارما نرم افزار جامع اموال دولتی کارما نرم افزار جامع منابع انسانی کارما نرم افزار مدیریت نقلیه کارما نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها نرم افزار گزارش ساز تحت وب کارما طراحی وب سایت نرم افزار حسابداری مالی کارما وب سایت مطابق دستورالعمل استاندارد