نرم افزار گزارش ساز تحت وب کارما

کاربرد محصول

این نرم افزار برای سازمان های بزرگ و متوسط که دارای انواع بانک اطلاعات می باشند کاربرد دارد.

 

 

 

 

 

ویژگی ها

این نرم افزار به عنوان یکی از راه حل های موثر نرم افزاری در تلفیق اطلاعات ناهمگون سازمانی که تحت Platform و سیستم های عامل مختلف، نصب و در حال کار است، بدون نیاز به هیچ گونه تغییر در وضعیت موجود و جهت دسترسی به اطلاعات یکپاچه قابل گزارشگیری/گزارش سازی از این اطلاعات، همواره راه حل ابر اطلاعاتی کارما  ، در کنار محصول استراتژیک شرکت یعنی «گـزارش سـاز کارما ®» به عنوان یک پیشنهاد موثر، همواره کارگشا ارزیابی شده است.این نرم افزار برای سازمانهای بزرگ و متوسط که دارای انواع بانک اطلاعات می باشند کاربرد دارد.

  • آنالیز صفحه اصلی  Report Generator: 
  •   گزارش معمولی : گزارشی که بصورت معمولی، اطلاعات را از جداول گرفته و بصورت لیست ساده ارائه میدهد .  
  •  برچسب پستی : مانند گزارش معمولی اســــت با این تفاوت که نحوه چیدمان میادین اطلاعاتی متفاوت بوده و به جای اینکه فیلدها مانند گزارش معمولی به صورت سرستون  باشند در کنار هم قرار می گیرند . 
  •  گزارشات آماری :  برای نشان دادن اطلاعات آماری مانند مجموع، میانگین و ...  
  •  گزارشات ماتریسی : گزارشی که در تقاطع سطرو ستون مقادیر آماری را نشان می دهد.  
  •   SQL:  گزارشی که توسط  Scriptساخته شده و ابزاری در دست کاربر حرفه ای می باشد.
  •  گزارش مرکب : گزارشی که از مجموع چند گزارش تهیه می شود. 
  •  لیست گزارشهای آماده : جهت نمایش لیست گزارشهایی که از قبل تهیه و ذخیره شده اند، بکار می رود. 
  •  خواندن گزارش از فایل پشتیبان). 
  •  تحت وب ، تکنولوژی AJAX و NET Oracle یا MS SQL Server - اتصال همزمان به چند بانک اطلاعاتی در سرورهای مختلف - ها و روال های ذخیره شده و روابط جداولView - تشخیص اتوماتیک فیلدها، جداول، دید(-  تعریف فیلدهای فرمولی  -  تعریف کاربر و تعیین سطح دسترسی جدول - فیلد - اطلاعات - الگوی های مختلف تولید گزارش -گزارشات آماری-برچسب های پستی) – جدول متقاطع –(لیستی - امکان انتخاب ، مرتب سازی ، گروه بندی و تعیین شرایط و اطلاعات آماری بر اساس کلیه فیلدهای موجود  - پیش نمایش بسیار سریع جهت اطلاعات حجیم ، Excel و Word - چاپ گزارش، ذخیره به صورت فایل و فرمت اختصاصی نرمافزار XML  دایره ای– نقطه ای – خطی – - تهیه نمودارهای مختلف میله ای - ذخیره و بازیابی گزارشات ساخته شده  - تعریف پارامتر بعنوان شرط جهت نمایش گزارشات ذخیره شده (پارامترهای اختیاری یا اجباری)  

امکان طراحی گزارش با ماوس: 
 
 URL Reporting - لینک به سایر نرم افزارها جهت نمایش گزارشات آماده (از طریق  - تنظیم خصوصیات فیلدهای انتخاب شده بطور گروهی یا مجزا  - جستجو در متن گزارش  - کاربری آسان بشکل ویزاردی و منویی -  نمایش آبشاری گزارشات با ارتباط هوشمند جداول توسط نرم افزار –   جهت نمایش کل به جزء)       Drill Down( - نمایش اطلاعات فیلدهای انتخاب شده در هنگام شرط گزاری .. - انتخاب هوشمند فیلدهای آماری (اعداد بصورت مجموع انتخاب می شود ) - تنظیم ویژگی های گزارش و فیلدهای انتخاب شده - امکان تعریف پس زمینه متنی وگرافیکی- نمایش شرایط در گزارش Composite - گزارش های ترکیبی  با رویه ها ودرخواست مشتری.Customize - قابلیت انطباق  

بسته پیشنهادی مرتبط با کسب و کارتان :

نرم افزار حقوق و دستمزد شرکتی کارما نرم افزار یکپارچه مالی و صنعتی کارما نرم افزار جامع بازرگانی کارما نرم افزار حقوق و دستمزد دولتی کارما نرم افزار اتوماسیون اداری کارما ارسال پیامک کارما نرم افزار ارتباط با دستگاه اتوآنالایزر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها نرم افزار بازرسی کارما وب سایت مطابق دستورالعمل استاندارد مدیریت دانش سامانه میز پشتیبانی ( تیکتینگ )