جهت مشاهده راهنمای جامع ارسال اطلاعات از نرم‌افزار "کارما" به سامانه مودیان مالیاتی کلیک کنید

نرم افزار گزارش ساز تحت وب کارما

این نرم افزار برای سازمان های بزرگ و متوسط که دارای انواع بانک اطلاعات می باشند کاربرد دارد.

گزارش ساز کارما ®نرم ­افزاری تحت وب که دارای قابلیت دسترسی و کنترل از راه دور و تحت شبکه (LAN،WAN،Internet وVPN) است که از بانک اطلاعات SQL و یا Oracle با پشتیبانی از زبان­های فارسی، عربی و انگلیسی ( و سایر زبان­ها ) گزارش سازی می­ نماید.

 

 

 

 

 

امکانات و قیمت نرم‌افزار

 • آنالیز صفحه اصلی  Report Generator: 
 •   گزارش معمولی : گزارشی که بصورت معمولی، اطلاعات را از جداول گرفته و بصورت لیست ساده ارائه میدهد .  
 •  برچسب پستی : مانند گزارش معمولی اســــت با این تفاوت که نحوه چیدمان میادین اطلاعاتی متفاوت بوده و به جای اینکه فیلدها مانند گزارش معمولی به صورت سرستون  باشند در کنار هم قرار می گیرند . 
 •  گزارشات آماری :  برای نشان دادن اطلاعات آماری مانند مجموع، میانگین و ...  
 •  گزارشات ماتریسی : گزارشی که در تقاطع سطرو ستون مقادیر آماری را نشان می دهد.  
 •   SQL:  گزارشی که توسط  Scriptساخته شده و ابزاری در دست کاربر حرفه ای می باشد.
 •  گزارش مرکب : گزارشی که از مجموع چند گزارش تهیه می شود. 
 •  لیست گزارشهای آماده : جهت نمایش لیست گزارشهایی که از قبل تهیه و ذخیره شده اند، بکار می رود. 
 •  خواندن گزارش از فایل پشتیبان). 
 •  تحت وب ، تکنولوژی AJAX و NET Oracle یا MS SQL Server - اتصال همزمان به چند بانک اطلاعاتی در سرورهای مختلف - ها و روال های ذخیره شده و روابط جداولView - تشخیص اتوماتیک فیلدها، جداول، دید(-  تعریف فیلدهای فرمولی  -  تعریف کاربر و تعیین سطح دسترسی جدول - فیلد - اطلاعات - الگوی های مختلف تولید گزارش -گزارشات آماری-برچسب های پستی) – جدول متقاطع –(لیستی - امکان انتخاب ، مرتب سازی ، گروه بندی و تعیین شرایط و اطلاعات آماری بر اساس کلیه فیلدهای موجود  - پیش نمایش بسیار سریع جهت اطلاعات حجیم ، Excel و Word - چاپ گزارش، ذخیره به صورت فایل و فرمت اختصاصی نرمافزار XML  دایره ای– نقطه ای – خطی – - تهیه نمودارهای مختلف میله ای - ذخیره و بازیابی گزارشات ساخته شده  - تعریف پارامتر بعنوان شرط جهت نمایش گزارشات ذخیره شده (پارامترهای اختیاری یا اجباری)  

امکان طراحی گزارش با ماوس: 
 
 URL Reporting - لینک به سایر نرم افزارها جهت نمایش گزارشات آماده (از طریق  - تنظیم خصوصیات فیلدهای انتخاب شده بطور گروهی یا مجزا  - جستجو در متن گزارش  - کاربری آسان بشکل ویزاردی و منویی -  نمایش آبشاری گزارشات با ارتباط هوشمند جداول توسط نرم افزار –   جهت نمایش کل به جزء)       Drill Down( - نمایش اطلاعات فیلدهای انتخاب شده در هنگام شرط گزاری .. - انتخاب هوشمند فیلدهای آماری (اعداد بصورت مجموع انتخاب می شود ) - تنظیم ویژگی های گزارش و فیلدهای انتخاب شده - امکان تعریف پس زمینه متنی وگرافیکی- نمایش شرایط در گزارش Composite - گزارش های ترکیبی  با رویه ها ودرخواست مشتری.Customize - قابلیت انطباق  

 • آنالیز صفحه اصلی  Report Generator: 
 •   گزارش معمولی : گزارشی که بصورت معمولی، اطلاعات را از جداول گرفته و بصورت لیست ساده ارائه میدهد .  
 •  برچسب پستی : مانند گزارش معمولی اســــت با این تفاوت که نحوه چیدمان میادین اطلاعاتی متفاوت بوده و به جای اینکه فیلدها مانند گزارش معمولی به صورت سرستون  باشند در کنار هم قرار می گیرند . 
 •  گزارشات آماری :  برای نشان دادن اطلاعات آماری مانند مجموع، میانگین و ...  
 •  گزارشات ماتریسی : گزارشی که در تقاطع سطرو ستون مقادیر آماری را نشان می دهد.  
 •   SQL:  گزارشی که توسط  Scriptساخته شده و ابزاری در دست کاربر حرفه ای می باشد.
 •  گزارش مرکب : گزارشی که از مجموع چند گزارش تهیه می شود. 
 •  لیست گزارشهای آماده : جهت نمایش لیست گزارشهایی که از قبل تهیه و ذخیره شده اند، بکار می رود. 
 •  خواندن گزارش از فایل پشتیبان). 
 •  تحت وب ، تکنولوژی AJAX و NET Oracle یا MS SQL Server - اتصال همزمان به چند بانک اطلاعاتی در سرورهای مختلف - ها و روال های ذخیره شده و روابط جداولView - تشخیص اتوماتیک فیلدها، جداول، دید(-  تعریف فیلدهای فرمولی  -  تعریف کاربر و تعیین سطح دسترسی جدول - فیلد - اطلاعات - الگوی های مختلف تولید گزارش -گزارشات آماری-برچسب های پستی) – جدول متقاطع –(لیستی - امکان انتخاب ، مرتب سازی ، گروه بندی و تعیین شرایط و اطلاعات آماری بر اساس کلیه فیلدهای موجود  - پیش نمایش بسیار سریع جهت اطلاعات حجیم ، Excel و Word - چاپ گزارش، ذخیره به صورت فایل و فرمت اختصاصی نرمافزار XML  دایره ای– نقطه ای – خطی – - تهیه نمودارهای مختلف میله ای - ذخیره و بازیابی گزارشات ساخته شده  - تعریف پارامتر بعنوان شرط جهت نمایش گزارشات ذخیره شده (پارامترهای اختیاری یا اجباری)  

امکان طراحی گزارش با ماوس: 
 
 URL Reporting - لینک به سایر نرم افزارها جهت نمایش گزارشات آماده (از طریق  - تنظیم خصوصیات فیلدهای انتخاب شده بطور گروهی یا مجزا  - جستجو در متن گزارش  - کاربری آسان بشکل ویزاردی و منویی -  نمایش آبشاری گزارشات با ارتباط هوشمند جداول توسط نرم افزار –   جهت نمایش کل به جزء)       Drill Down( - نمایش اطلاعات فیلدهای انتخاب شده در هنگام شرط گزاری .. - انتخاب هوشمند فیلدهای آماری (اعداد بصورت مجموع انتخاب می شود ) - تنظیم ویژگی های گزارش و فیلدهای انتخاب شده - امکان تعریف پس زمینه متنی وگرافیکی- نمایش شرایط در گزارش Composite - گزارش های ترکیبی  با رویه ها ودرخواست مشتری.Customize - قابلیت انطباق  

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...

Alternate Text
آموزش

6ساعت آموزش رایگان نرم افزار به صورت آنلاین

Alternate Text
ضمانت و پشتیبانی نرم افزار

6 ماه پشتیبانی رایگان پس از نصب و راه اندازی نرم افزار و پس از 6 ماه، 30% قیمت خرید نرم افزار به عنوان پشتیبانی سال اول لحاظ می گردد