نرم افزار درمانگاه کارما

این نرم افزار برای درمانگاه های خصوص و دولتی  کاربرد دارد و با دارا بودن ماژول های مورد نیاز به مدیریت درمانگاه کمک می کند.

 

امکانات و قیمت نرم‌افزار


• امکانات عمومی پذیرش سر پایی، آزمایش، فیزیوتراپی
• امکان معرفی بخش ها
• امکان ثبت شرح  نوع خدمات  مطب به همراه تعرفه های دولتی و خصوصی
• امکان ورود  اطلاعات سازمانها ی طرفقرارداد  به همراه خدمات تحت پوشش و درصد سهم سازمان ها امکان ثبت مشخصات کامل پزشکان به همراه  تخصص آنها و تشکیل بانک  اطلاعاتی  پزشکان
• امکان پذیرش بیمار ، تشکیل پرونده به همراه ثبت  مشخصات کاملی از بیماران با مشخص نمودن نوع بیمه
• امکان ثبت نوبت دهی بیماران ( تخصیص وقت در صبح و عصر به صورت خود کار باقابلیت جستجوی بیمار در طول تقویم )
• امکان تهیه گزارش از شرح حال بیمار و امکان چاپ و صدور قبض برای بیمار پذیرش شده
• امکان تهیه گزارش روزانه، در آمد، پرونده بیماران و بیماران امکان تهیهگزارش بیمه شامل (تامین اجتماعی، خدمات درمانی ، کمیته امداد، نیروهای مسلح،آتیه سازان ، خدمات درمانی روستاییان و... به صورت چاپی و دیسکتی)
• امکان تهیه گزارش بیمه کارت طلایی فرهنگیان امکانات آزمایشگاه امکان چاپ نتیجه آزمایش، پاسخ دهی آسان
• امکان تغییر فرمت  و سایز در چاپ آزمایش چاپ مبالغ بیمه ای برروی برگ بیمه با امکان تعریف انواع برگهای بیمه

لیست مشتریان
• آزمایشگاه تخصصی بالینی پاتوبیولوژی امیر مازندرانی ساری درمانگاه حضرت ابوالفضل العباس (ع) ساری
• درمانگاه فرهنگیان ساری  ساری
• شبکه بهداشت و درمان شهرستان ساری
• آزمایشگاه تشخیص طبی شهید بابایی ساری
• آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان نوشهر
• آزمایشگاه مرکز بهداشت تنکابن
• آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان چمستان
• شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه
• آزمایشگاه مرکز بهداشت رامسر
• آزمایشگاه نوین ژنتیک ساری
• و...
 


• امکانات عمومی پذیرش سر پایی، آزمایش، فیزیوتراپی
• امکان معرفی بخش ها
• امکان ثبت شرح  نوع خدمات  مطب به همراه تعرفه های دولتی و خصوصی
• امکان ورود  اطلاعات سازمانها ی طرفقرارداد  به همراه خدمات تحت پوشش و درصد سهم سازمان ها امکان ثبت مشخصات کامل پزشکان به همراه  تخصص آنها و تشکیل بانک  اطلاعاتی  پزشکان
• امکان پذیرش بیمار ، تشکیل پرونده به همراه ثبت  مشخصات کاملی از بیماران با مشخص نمودن نوع بیمه
• امکان ثبت نوبت دهی بیماران ( تخصیص وقت در صبح و عصر به صورت خود کار باقابلیت جستجوی بیمار در طول تقویم )
• امکان تهیه گزارش از شرح حال بیمار و امکان چاپ و صدور قبض برای بیمار پذیرش شده
• امکان تهیه گزارش روزانه، در آمد، پرونده بیماران و بیماران امکان تهیهگزارش بیمه شامل (تامین اجتماعی، خدمات درمانی ، کمیته امداد، نیروهای مسلح،آتیه سازان ، خدمات درمانی روستاییان و... به صورت چاپی و دیسکتی)
• امکان تهیه گزارش بیمه کارت طلایی فرهنگیان امکانات آزمایشگاه امکان چاپ نتیجه آزمایش، پاسخ دهی آسان
• امکان تغییر فرمت  و سایز در چاپ آزمایش چاپ مبالغ بیمه ای برروی برگ بیمه با امکان تعریف انواع برگهای بیمه

لیست مشتریان
• آزمایشگاه تخصصی بالینی پاتوبیولوژی امیر مازندرانی ساری درمانگاه حضرت ابوالفضل العباس (ع) ساری
• درمانگاه فرهنگیان ساری  ساری
• شبکه بهداشت و درمان شهرستان ساری
• آزمایشگاه تشخیص طبی شهید بابایی ساری
• آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان نوشهر
• آزمایشگاه مرکز بهداشت تنکابن
• آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان چمستان
• شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه
• آزمایشگاه مرکز بهداشت رامسر
• آزمایشگاه نوین ژنتیک ساری
• و...
 

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...

Alternate Text
آموزش

جلسات آموزشی طبق سیلابس آموزشی زمان بندی و به صورت آنلاین بر گزار می شود

Alternate Text
ضمانت و پشتیبانی نرم افزار

6 ماه پشتیبانی رایگان پس از نصب و راه اندازی نرم افزار و پس از 6 ماه، 30% قیمت خرید نرم افزار به عنوان پشتیبانی سال اول لحاظ می گردد