نرم افزار آزمایشگاه کارما

کاربرد محصول

این نرم افزار برای آزمایشگاه های تشخیص طبی بکار می رود.

ویژگی ها

 

- امکان ورود اطلاعات سازمانهای طرف قرارداد به همراه خدمات تحت پوشش
- ثبت متن های آماده برای دریافت در فرم پذیرش بیمار و  ثبت نوع فیلم 
- معرفی پزشکان معالج بیماران مراجعه شده 
- ثبت شرح خدمات رادیولوژیست به همراه تعرفه های دولتی و خصوصی 
- انجام محاسبات بیمه 
- پذیرش بیمار، تشکیل پرونده و گزارش از شرح حال بیمار و گرفتن چاپ برای پزشک معالج و صدور قبض جواب آزمایش
- فرم سازمان تامین اجتماعی به همراه چاپ فرم برای تحویل به سازمان تامیناجتماعی
- امکان ثبت نوبت دهی بیماران (تخصیص وقت در صبح و عصر)
- امکان ثبت دریافت و پرداخت (سند حسابداری)
- تهیه گزارش مطب شامل (روزانه، درآمد، بیماران، صندوق و بدهکاران) به صورتچاپی و دیسکتی
- گزارش  بیمه شامل (تامین اجتماعی،خدمات درمانی، کمیته امداد، نیروهای مسلح و آتیه سازان به صورت چاپی و دیسکتیتهیه گزارش به تفکیک رادیولوژیست، پزشک، تکنسین، تاریخ و نوع سرویس
- تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر)
- تبدیل گزارشات و  لیست فرمها بهفرمتهای Word, Excel, Html,Txt و...
- ارائه نمودارهای (خطی، میله ای و دایره ای) از گزارشات متغیر 
- امکان گزارش سازی از سازمانهای طرف قرارداد  
- جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم
- جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده فرمها
- کاربری آسان به وسیله صفحه کلید و ماوس
- امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر رویCD)
 

 

 

 

 

بسته پیشنهادی مرتبط با کسب و کارتان :

نرم افزار حقوق و دستمزد شرکتی کارما حسابداری فروشگاهی - سطح اصناف نرم افزار انبارداری و حسابداری انبار کارما نرم افزار پذیرش مطب کارما نرم افزار داروخانه کارما نرم افزار رادیولوژی کارما نرم افزار درمانگاه کارما ارسال پیامک کارما نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها طراحی وب سایت نرم افزار حسابداری مالی کارما نرم افزار بیمارستانی کارما نرم افزار مطب(کلینیک) تحت وب نرم افزار پت کلینیک (کلینیک حیوانات)