نرم افزار رادیولوژی کارما

کاربرد محصول

این نرم افزار در مطب های رادیولوژی و سونوگرافی جهت پذیرش، ثبت و صدور و بایگانی و... کاربرد دارد.

ویژگی ها

- امکان ورود اطلاعات سازمانهای طرف قرارداد به همراه خدمات تحت پوشش

- ثبت متن های آماده برای دریافت در فرم پذیرش بیمار و  ثبت نوع فیلم 
- معرفی پزشکان معالج بیماران مراجعه شده 
- ثبت شرح خدمات رادیولوژیست به همراه تعرفه های دولتی و خصوصی 
- انجام محاسبات بیمه 
- پذیرش بیمار، تشکیل پرونده و گزارش از شرح حال بیمار و گرفتن چاپ برای پزشکمعالج و صدور قبض جواب آزمایش
- فرم سازمان تامین اجتماعی به همراه چاپ فرم برای تحویل به سازمان تامیناجتماعی
- امکان ثبت نوبت دهی بیماران (تخصیص وقت در صبح و عصر)
- امکان ثبت دریافت و پرداخت (سند حسابداری)
- تهیه گزارش مطب شامل (روزانه، درآمد، بیماران، صندوق و بدهکاران) به صورتچاپی و دیسکتی
- گزارش  بیمه شامل (تامین اجتماعی،خدمات درمانی، کمیته امداد، نیروهای مسلح و آتیه سازان به صورت چاپی و دیسکتی و تهیه گزارش به تفکیک رادیولوژیست، پزشک، تکنسین، تاریخ و نوع سرویس
- تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر)
- تبدیل گزارشات و  لیست فرمها بهفرمتهای Word, Excel, Html,Txt و...
- ارائه نمودارهای (خطی، میله ای و دایره ای) از گزارشات متغیر 
- امکان گزارش سازی از سازمانهای طرف قرارداد  
- جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم
- جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده فرمها
- کاربری آسان به وسیله صفحه کلید و ماوس
- امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر رویCD)
- ارائه یک نرم افزار جهت راه اندازی مجدد برنامه در صورت بروز اشکالات سیستم معامل Windows

 

 

بسته پیشنهادی مرتبط با کسب و کارتان :

نرم افزار پذیرش مطب کارما نرم افزار داروخانه کارما نرم افزار آزمایشگاه کارما نرم افزار درمانگاه کارما ارسال پیامک کارما طراحی وب سایت نرم افزار بیمارستانی کارما نرم افزار مطب(کلینیک) تحت وب نرم افزار پت کلینیک (کلینیک حیوانات)