نرم افزار داروخانه کارما

کاربرد محصول

این نرم افزار برای مدیریت داروخانه ها بکار می رود.

ویژگی ها

• امکان تعریف تنظیمات مربوط به شیفت حق فنی و مشخصات داروخانه  
• امکان تعریف  مشخصات دارو با کد ژنریک و مجازی، نوع دارو، قیمت دارو، تجویز توسط پزشک با تخصص خاص و داروهای همراه                
• امکان تعریف دسته های دارویی، تداخل دارویی، شرکت های دارویی و...                                 
• امکان تعریف سازمان های بیمه گر، تعیین داروهای مشمول هر بیمه با امکان قیمت اختصاصی، درصد سهم سالیانه و سقف بیمه برای پزشکان و...                                       
• امکان تعریف موجودی انبار های دارویی با تعداد دارو، ثبت رسید و حواله انبار                      
• امکان پذیرش نسخه به صورت بیمه ای ، آزاد ، OTC و خاص امکان ثبت خودکار پرونده بیماران در پذیرش نسخه ثبت سریع و آسان پذیرش با امکان حالت چند انتخابی، داروهای همراه و...
•  امکان ایجاد فایل بیمه برای تهیه دیسک طبق تعاریف بیمه ها، با گزارشات استاندارد و مربوط و امکان کپی روی دیسک، سی دی و... 
• گزارشات فروش روزانه، درآمد، بیمه، تداخل دارویی، نقطه تجدید  سفارش، تاریخ انقضاء داروها و... 

بسته پیشنهادی مرتبط با کسب و کارتان :

نرم افزار حقوق و دستمزد شرکتی کارما حسابداری فروشگاهی - سطح اصناف نرم افزار پذیرش مطب کارما نرم افزار رادیولوژی کارما نرم افزار آزمایشگاه کارما نرم افزار درمانگاه کارما ارسال پیامک کارما طراحی وب سایت نرم افزار حسابداری مالی کارما نرم افزار بیمارستانی کارما نرم افزار مطب(کلینیک) تحت وب نرم افزار پت کلینیک (کلینیک حیوانات) سامانه میز پشتیبانی ( تیکتینگ )