جهت مشاهده راهنمای جامع ارسال اطلاعات از نرم‌افزار "کارما" به سامانه مودیان مالیاتی کلیک کنید

مشاوره خرید واتساپ

نرم افزار پذیرش مطب کارما

مشاهده قیمت‌

این نرم افزار برای مدیریت مطب پزشکان بکار می رود. بازدید از محصول تحت وب مطب/کلینیک توصیه می شود.

امکانات و قیمت نرم‌افزار

 امکان معرفی بخش ها امکان ثبت خدمات امکان ثبت شرح نوع خدمات مطب به همراه تعرفه های دولتی و خصوصی امکان ورود اطلاعات سازمان های طرف قرارداد به همراه خدمات تحت پوشش امکان ثبت مشخصات پزشکان به همراه تخصص امکان ثبت مشخصات کاملی از بیماران با مشخص نمودن نوع بیمه امکان ثبت نوبت دهی بیماران (تخصیص وقت در صبح و عصر) پذیرش بیمار، تشکیل پرونده و گزارش از شرح حال بیمار و گرفتن چاپ برای بیمار و صدور قبض از بیمار پذیرش شده گزارش روزانه، درآمد، پرونده بیماران، بیماران گزارش بیمه شامل (تامین اجتماعی، خدمات درمانی، کمیته امداد، نیروهای مسلح، آتیه سازان و خدمات درمانی روستائیان به صورت چاپی و دیسکتی تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر) تبدیل گزارشات و لیست فرم ها به فرمت های Word, Excel, Html,Txt و... ارائه نمودارهای (خطی، میله ای و دایره ای) از گزارشات متغیر جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر روی CD) و نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود 

 امکان معرفی بخش ها امکان ثبت خدمات امکان ثبت شرح نوع خدمات مطب به همراه تعرفه های دولتی و خصوصی امکان ورود اطلاعات سازمان های طرف قرارداد به همراه خدمات تحت پوشش امکان ثبت مشخصات پزشکان به همراه تخصص امکان ثبت مشخصات کاملی از بیماران با مشخص نمودن نوع بیمه امکان ثبت نوبت دهی بیماران (تخصیص وقت در صبح و عصر) پذیرش بیمار، تشکیل پرونده و گزارش از شرح حال بیمار و گرفتن چاپ برای بیمار و صدور قبض از بیمار پذیرش شده گزارش روزانه، درآمد، پرونده بیماران، بیماران گزارش بیمه شامل (تامین اجتماعی، خدمات درمانی، کمیته امداد، نیروهای مسلح، آتیه سازان و خدمات درمانی روستائیان به صورت چاپی و دیسکتی تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر) تبدیل گزارشات و لیست فرم ها به فرمت های Word, Excel, Html,Txt و... ارائه نمودارهای (خطی، میله ای و دایره ای) از گزارشات متغیر جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر روی CD) و نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود 

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...

خرید
Alternate Text
آموزش

چهار جلسه آموزش رایگان نرم افزار به صورت آنلاین

Alternate Text
ضمانت و پشتیبانی نرم افزار

6 ماه پشتیبانی رایگان پس از نصب و راه اندازی نرم افزار و پس از 6 ماه، 30% قیمت خرید نرم افزار به عنوان پشتیبانی سال اول لحاظ می گردد