نرم افزار پذیرش مطب کارما

کاربرد محصول

این نرم افزار برای مدیریت مطب پزشکان بکار می رود. بازدید از امکانات نرم افزار تحت وب و پیشرفته مطب نیز توصیه می شود.

ویژگی ها

 امکان معرفی بخش ها امکان ثبت خدمات امکان ثبت شرح نوع خدمات مطب به همراه تعرفه های دولتی و خصوصی امکان ورود اطلاعات سازمان های طرف قرارداد به همراه خدمات تحت پوشش امکان ثبت مشخصات پزشکان به همراه تخصص امکان ثبت مشخصات کاملی از بیماران با مشخص نمودن نوع بیمه امکان ثبت نوبت دهی بیماران (تخصیص وقت در صبح و عصر) پذیرش بیمار، تشکیل پرونده و گزارش از شرح حال بیمار و گرفتن چاپ برای بیمار و صدور قبض از بیمار پذیرش شده گزارش روزانه، درآمد، پرونده بیماران، بیماران گزارش بیمه شامل (تامین اجتماعی، خدمات درمانی، کمیته امداد، نیروهای مسلح، آتیه سازان و خدمات درمانی روستائیان به صورت چاپی و دیسکتی تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر) تبدیل گزارشات و لیست فرم ها به فرمت های Word, Excel, Html,Txt و... ارائه نمودارهای (خطی، میله ای و دایره ای) از گزارشات متغیر جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر روی CD) و نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود 

بسته نرم افزاری با کاربری مشابه :

نرم افزار مطب(کلینیک) تحت وب

بسته پیشنهادی مرتبط با کسب و کارتان :

نرم افزار حقوق و دستمزد شرکتی کارما نرم افزار داروخانه کارما نرم افزار رادیولوژی کارما نرم افزار آزمایشگاه کارما نرم افزار درمانگاه کارما ارسال پیامک کارما طراحی وب سایت نرم افزار حسابداری مالی کارما وب سایت مطابق دستورالعمل استاندارد نرم افزار بیمارستانی کارما نرم افزار مطب(کلینیک) تحت وب نرم افزار پت کلینیک (کلینیک حیوانات) سامانه میز پشتیبانی ( تیکتینگ )