نرم افزار مدیریت نقلیه کارما

کاربرد محصول

 این نرم افزار برای مدیریت ترابری و نقلیه ادارت، سازمان های دولتی و شرکت ها کاربرد دارد.

 

ویژگی ها

امکان ثبت لوازم و ملزومات، محل استقرار، مسئولین، بیمه گذاران و علائم

 امکان ثبت مشخصات کاملی از خودرو  به همراه تعیین محل استقرار خودرو
 امکان ثبت صورتمجلس تحویل و تحول اتومبیل
 امکان ثبت ماموریت ها به همراه گرفتن چاپ
 امکان ثبت تعمیرات خودرو
 امکان ثبت بیمه خودرو به همراه گرفتن چاپ
 امکان ثبت شرح تصادفات با خودرو
 امکان ثبت رسیدهای سوختی خودرو
امکان ثبت تسویه ریالی
 امکان ثبت تعویض روغن
 امکان ثبت بازدید فنی و سرویس ها
 تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر)
 تبدیل گزارشات و  لیست فرمها به فرمتهای Word, Excel, Html,Txt و...
 ارائه گزارشات متغیر به صورت نمودار (خطی، میله ای و دایره ای)
 امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر روی CD)
 تعریف کاربران به همراه رمز عبور و فعالیت کاربران به همراه ثبت ورود و خروج کاربر
 جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم
 جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده فرم ها
 کاربری آسان به وسیله صفحه کلید و ماوس
 نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود 

 

 

 

 

بسته پیشنهادی مرتبط با کسب و کارتان :

نرم افزار حقوق و دستمزد شرکتی کارما نرم افزار نگهداری و تعمیرات(PM) کارما نرم افزار حقوق و دستمزد دولتی کارما نرم افزار حسابداری دارایی ثابت( اموال) نرم افزار حسابداری اعتبارات هزینه ای نرم افزار بودجه تملک دارایی کارما نرم افزار اتوماسیون اداری کارما نرم افزار جامع اموال دولتی کارما نرم افزار انبار جاری کارما نرم افزار انبار طرح کارما نرم افزار جامع منابع انسانی کارما نرم افزار دبیر خانه و بایگانی کارما نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها نرم افزار حسابداری مالی کارما وب سایت مطابق دستورالعمل استاندارد سامانه میز پشتیبانی ( تیکتینگ )