جهت مشاهده راهنمای جامع ارسال اطلاعات از نرم‌افزار "کارما" به سامانه مودیان مالیاتی کلیک کنید

نرم افزار منحصر بفرد با کاربری آسان

نرم افزار جامع اموال دولتی کارما

این نرم افزار با نگرش فرایندی تهیه شده و برای دستگاه ها و سازمان های دولتی کاربرد دارد.

این نرم افزار د مورد تایید اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی  است.


 

Alternate Text
امکان ثبت دفتر اموال طبق فرم های استاندارد و محاسبه استهلاک

 

امکانات و قیمت نرم‌افزار


امور انبار
   امکان تعریف اطلاعات پایه شامل(محل های استقرار، استفاده کنندگان و فروشنده)
   امکان ثبت امور مربوط به خرید مال شامل ( درخواست متقاضی و کارپردازی، درخواست خرید)
   امکان ثبت رسید و حواله در سطح فعالیت و ریز فعالیت و محل خدمت
   امکان انبارگردانی اموال موجود در انبار
   گزارشات انبار (درخواست ها، رسیدها، حواله ها، کاردکس کالا و ....)

امور اموال
   امکان ثبت دفتر اموال طبق فرم های استاندارد
   امکان محاسبه استهلاک اموال
   امکان ثبت تعمیرات و بیمه اموال
   امکان انجام امور اموال شامل (انتقال، اهداء، فروش و اسقاط)
   امکان ثبت درخواست مجوز اموال
   امکان انتقال اموال بین واحدها و اشخاص
   امکان صورت برداری از اموال
   گزارشات دفاتر اموال (اموال غیر مصرفی و در حکم مصرفی و امانی)
   امکان تهیه فایل دارایی به صورت فایل (DBF و MDB)

امور حسابداری
   امکان تنظیم و تعریف سرفصل حساب ها (کل و معین)
   امکان ثبت اسناد حسابداری به همراه ریز حساب ها
   امکان صدور خودکار سند بستن حساب ها در پایان سال
   امکان صدور خودکار سند افتتاحیه
   امکان تغییر سال مالی در هر زمان (دسترسی به اطلاعات سال های مالی گذشته در هر زمان)
   گزارشات حسابداری شامل (ترازها و گردش دفاتر)

سایر قابلیت ها
   امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات و بازیابی آن
   امکان تعریف کاربران سیستم
   امکان تعریف کاربران به صورت نامحدود
   امکان تعریف گروه‌ کاربران با سطوح مختلف کاری تحت نظر مدیر سیستم
   امکان نظارت بر عملکرد کاربران توسط مدیر سیستم
   قابل اجرا تحت شبکه داخلی
   امکان تعریف کاربران به صورت نامحدود
   امکان تعیین سطح دسترسی هر کاربر به بخش های مختلف نرم افزار
   کاربر به سهولت می تواند با استفاده از صفحه کلید و ماوس تمامی عملیات را انجام دهد

حداقل سخت افزارهای مورد نیاز
   سیستم عامل مورد نیاز برای اجـرا : نسخه های سیستم عامل ویندوز ( 7 , 8 , 8/1 ,10)
   مـیـزان فضـای مورد نیـاز برای نصب : 500 مگابایت
   حافظه  مـورد نـیـاز بـرای اجرا : 4 گیگابایت

 


امور انبار
   امکان تعریف اطلاعات پایه شامل(محل های استقرار، استفاده کنندگان و فروشنده)
   امکان ثبت امور مربوط به خرید مال شامل ( درخواست متقاضی و کارپردازی، درخواست خرید)
   امکان ثبت رسید و حواله در سطح فعالیت و ریز فعالیت و محل خدمت
   امکان انبارگردانی اموال موجود در انبار
   گزارشات انبار (درخواست ها، رسیدها، حواله ها، کاردکس کالا و ....)

امور اموال
   امکان ثبت دفتر اموال طبق فرم های استاندارد
   امکان محاسبه استهلاک اموال
   امکان ثبت تعمیرات و بیمه اموال
   امکان انجام امور اموال شامل (انتقال، اهداء، فروش و اسقاط)
   امکان ثبت درخواست مجوز اموال
   امکان انتقال اموال بین واحدها و اشخاص
   امکان صورت برداری از اموال
   گزارشات دفاتر اموال (اموال غیر مصرفی و در حکم مصرفی و امانی)
   امکان تهیه فایل دارایی به صورت فایل (DBF و MDB)

امور حسابداری
   امکان تنظیم و تعریف سرفصل حساب ها (کل و معین)
   امکان ثبت اسناد حسابداری به همراه ریز حساب ها
   امکان صدور خودکار سند بستن حساب ها در پایان سال
   امکان صدور خودکار سند افتتاحیه
   امکان تغییر سال مالی در هر زمان (دسترسی به اطلاعات سال های مالی گذشته در هر زمان)
   گزارشات حسابداری شامل (ترازها و گردش دفاتر)

سایر قابلیت ها
   امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات و بازیابی آن
   امکان تعریف کاربران سیستم
   امکان تعریف کاربران به صورت نامحدود
   امکان تعریف گروه‌ کاربران با سطوح مختلف کاری تحت نظر مدیر سیستم
   امکان نظارت بر عملکرد کاربران توسط مدیر سیستم
   قابل اجرا تحت شبکه داخلی
   امکان تعریف کاربران به صورت نامحدود
   امکان تعیین سطح دسترسی هر کاربر به بخش های مختلف نرم افزار
   کاربر به سهولت می تواند با استفاده از صفحه کلید و ماوس تمامی عملیات را انجام دهد

حداقل سخت افزارهای مورد نیاز
   سیستم عامل مورد نیاز برای اجـرا : نسخه های سیستم عامل ویندوز ( 7 , 8 , 8/1 ,10)
   مـیـزان فضـای مورد نیـاز برای نصب : 500 مگابایت
   حافظه  مـورد نـیـاز بـرای اجرا : 4 گیگابایت

 

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...

Alternate Text
آموزش

چهار جلسه آموزش رایگان نرم افزار به صورت آنلاین

Alternate Text
ضمانت و پشتیبانی نرم افزار

6 ماه پشتیبانی رایگان پس از نصب و راه اندازی نرم افزار و پس از 6 ماه، 30% قیمت خرید نرم افزار به عنوان پشتیبانی سال اول لحاظ می گردد