نرم افزار بودجه تملک دارایی کارما

این نرم افزار برای سازمان ها و دستگاه های دولتی بکار می رود.

 

Alternate Text

امکانات و قیمت نرم‌افزار

 - تخصیص بودجه به واحدهای تابعه برحسب نوع برنامه، فصل، نوع بودجه

- انواع گزارشات ثابت به شرح ذیل موجود می باشد :

- گزارش پرداختی بودجه به واحدهای تابعه - گزارش پرداخت بودجه براساس نوع برنامه - گزارش بودجه براساس نوع تخصیص - کاربر به سهولت می تواند در گزارشات متغیر، گزارشاتی را مطابق با خواست خود تهیه و تنظیم نماید. - گزارشات و لیست فرم ها را می توان به فرمت های TXT، Html، Excel، Word و . . . تبدیل نمود. - گزارشات متغیر را می توان به صورت نمودارهای خطی، میله ای و دایره ای نشان داد. - امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت خودکار و توسط کاربر و امکان رایت آن بر روی CD وجود دارد. - امکان تعریف کاربران به همراه رمز عبور و ثبت فعالیت کاربران و ورود و خروج آنها وجود دارد. - این نرم افزار قابلیت شبکه شدن را نیز دارد. - کاربر به سهولت می تواند با استفاده از صفحه کلید و ماوس تمامی عملیات را انجام دهد.   

 - تخصیص بودجه به واحدهای تابعه برحسب نوع برنامه، فصل، نوع بودجه

- انواع گزارشات ثابت به شرح ذیل موجود می باشد :

- گزارش پرداختی بودجه به واحدهای تابعه - گزارش پرداخت بودجه براساس نوع برنامه - گزارش بودجه براساس نوع تخصیص - کاربر به سهولت می تواند در گزارشات متغیر، گزارشاتی را مطابق با خواست خود تهیه و تنظیم نماید. - گزارشات و لیست فرم ها را می توان به فرمت های TXT، Html، Excel، Word و . . . تبدیل نمود. - گزارشات متغیر را می توان به صورت نمودارهای خطی، میله ای و دایره ای نشان داد. - امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت خودکار و توسط کاربر و امکان رایت آن بر روی CD وجود دارد. - امکان تعریف کاربران به همراه رمز عبور و ثبت فعالیت کاربران و ورود و خروج آنها وجود دارد. - این نرم افزار قابلیت شبکه شدن را نیز دارد. - کاربر به سهولت می تواند با استفاده از صفحه کلید و ماوس تمامی عملیات را انجام دهد.   

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...

Alternate Text
آموزش

دو جلسه آموزش رایگان نرم افزار به صورت آنلاین

Alternate Text
ضمانت و پشتیبانی نرم افزار

6 ماه پشتیبانی رایگان پس از نصب و را ه اندازی نرم افزار، پس از 6 ماه 30% قیمت خرید نرم افزار به عنوان پشتیبانی یک سال نرم افزار منظور می گردد