نرم افزار بودجه تملک دارایی کارما

کاربرد محصول

این نرم افزار برای سازمان ها و دستگاه های دولتی بکار می رود.

 

ویژگی ها

 - تخصیص بودجه به واحدهای تابعه برحسب نوع برنامه، فصل، نوع بودجه

- انواع گزارشات ثابت به شرح ذیل موجود می باشد :

- گزارش پرداختی بودجه به واحدهای تابعه - گزارش پرداخت بودجه براساس نوع برنامه - گزارش بودجه براساس نوع تخصیص - کاربر به سهولت می تواند در گزارشات متغیر، گزارشاتی را مطابق با خواست خود تهیه و تنظیم نماید. - گزارشات و لیست فرم ها را می توان به فرمت های TXT، Html، Excel، Word و . . . تبدیل نمود. - گزارشات متغیر را می توان به صورت نمودارهای خطی، میله ای و دایره ای نشان داد. - امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت خودکار و توسط کاربر و امکان رایت آن بر روی CD وجود دارد. - امکان تعریف کاربران به همراه رمز عبور و ثبت فعالیت کاربران و ورود و خروج آنها وجود دارد. - این نرم افزار قابلیت شبکه شدن را نیز دارد. - کاربر به سهولت می تواند با استفاده از صفحه کلید و ماوس تمامی عملیات را انجام دهد.   

بسته پیشنهادی مرتبط با کسب و کارتان :

نرم افزار حقوق و دستمزد دولتی کارما نرم افزار حسابداری دارایی ثابت( اموال) نرم افزار انبارداری و حسابداری انبار کارما نرم افزار حسابداری اعتبارات هزینه ای نرم افزار اتوماسیون اداری کارما نرم افزار جامع اموال دولتی کارما نرم افزار انبار جاری کارما نرم افزار انبار طرح کارما نرم افزار جامع منابع انسانی کارما نرم افزار مدیریت نقلیه کارما ارسال پیامک کارما نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها نرم افزار حسابداری مالی کارما وب سایت مطابق دستورالعمل استاندارد مدیریت دانش سامانه میز پشتیبانی ( تیکتینگ )