نرم افزار حسابداری اعتبارات هزینه ای

این نرم افزار برای حسابداری اعتبارات هزینه ای در سازمان ها و دستگاه های دولتی بکار می رود. 

 

Alternate Text

امکانات و قیمت نرم‌افزار

 • امکان تعریف سرفصل حساب ­ها ( کل و معین و تفصیل و حسابهای کنترلی )
 • امکان تعریف اطلاعات برنامه ها ، فصول بودجه ، زیرفصل ها، واحد های تابعه و مرکز هزینه
 • امکان تعریف پروژه و زیر پروژه
 • امکان تنظیم و ثبت سند حسابداری درآمد و هزینه به همراه جزئیات و امکانات لازم
 • امکان تعریف فرم های مربوط به امور اعتبارات ( فرم موافقتنامه ، تخیص، ابلاغ ، تنخواه و حواله )
 • امکان تعریف فرم های مربوط به امور درآمدها  ( فرم درآمد، 5 ستونی، وصولی درآمد وتوزیع درآمد )
 •  انجام امور مربوط به حسابداری شامل جابجایی ، مرتب سازی و ادغام اسناد و یا جابجایی حساب اسناد
 • امکان تعریف الگوی چک و چاپ آن از روی سند حسابداری
 • امکان تعریف صورتحساب های بانک و گزارش مغایرت ها
 • امکان تهیه صورت وضعیت مالی
 • امکان تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی
 • امکان تهیه گردش حساب تغییرات در ارزش خالص
 • امکان تهیه صورت مقایسه بودجه و عملکرد
 • امکان ثبت یادداشتهای توضیحی که شامل خلاصه ای از اهم رویه های حسابداری و سایر یادداشتهای توضیحی است.
 •  گزارشات مربوط به فرم های امور اعتبارات شامل گزارش های بودجه ای ، ابلاغی و هزینه ای
 • گزارش اعتبارات مربوط به سند حسابداری ( گزارش دفتر اعتبارات ، سیاهه ریز وجوه ، خلاصه دریافتی و پرداختی، خلاصه درآمد های وصولی و ارسالی و گردش بر حسب برنامه و فصول )
 • گزارشات مربوط به عملکردها در پایان سال
 • گزارش ترازهای آزمایشی (2، 4، 6 و8 ستونی ) و گردش دفاتر حسابداری (دفترکل، معین و روزنامه )
 • سایرگزارشات شامل گزارش سند ماهیانه،گردش حساب­های بانکی ،گزارش سر رسید چک­ها و ...
 •   تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات مدیرتی گردش حساب مرور آبشاری انتخابی و گزارشات متغیر)
 • تبدیل گزارشات و  لیست فرمها به فرمتهای Word, Excel, Html,Txt و...
 • ارائه نمودارهای (خطی، میله ای و دایره ای) از گزارشات متغیر
 • امکان ایجاد سال مالی در ابتدای هر سال و تغییر سالی مالی برای دستیابی به اطلاعات قبلی
 • امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر روی CD)
 • تعریف کاربران و کنترل فعالیت آنها
 • جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم
 • نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود
 • امکان تعریف سرفصل حساب ­ها ( کل و معین و تفصیل و حسابهای کنترلی )
 • امکان تعریف اطلاعات برنامه ها ، فصول بودجه ، زیرفصل ها، واحد های تابعه و مرکز هزینه
 • امکان تعریف پروژه و زیر پروژه
 • امکان تنظیم و ثبت سند حسابداری درآمد و هزینه به همراه جزئیات و امکانات لازم
 • امکان تعریف فرم های مربوط به امور اعتبارات ( فرم موافقتنامه ، تخیص، ابلاغ ، تنخواه و حواله )
 • امکان تعریف فرم های مربوط به امور درآمدها  ( فرم درآمد، 5 ستونی، وصولی درآمد وتوزیع درآمد )
 •  انجام امور مربوط به حسابداری شامل جابجایی ، مرتب سازی و ادغام اسناد و یا جابجایی حساب اسناد
 • امکان تعریف الگوی چک و چاپ آن از روی سند حسابداری
 • امکان تعریف صورتحساب های بانک و گزارش مغایرت ها
 • امکان تهیه صورت وضعیت مالی
 • امکان تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی
 • امکان تهیه گردش حساب تغییرات در ارزش خالص
 • امکان تهیه صورت مقایسه بودجه و عملکرد
 • امکان ثبت یادداشتهای توضیحی که شامل خلاصه ای از اهم رویه های حسابداری و سایر یادداشتهای توضیحی است.
 •  گزارشات مربوط به فرم های امور اعتبارات شامل گزارش های بودجه ای ، ابلاغی و هزینه ای
 • گزارش اعتبارات مربوط به سند حسابداری ( گزارش دفتر اعتبارات ، سیاهه ریز وجوه ، خلاصه دریافتی و پرداختی، خلاصه درآمد های وصولی و ارسالی و گردش بر حسب برنامه و فصول )
 • گزارشات مربوط به عملکردها در پایان سال
 • گزارش ترازهای آزمایشی (2، 4، 6 و8 ستونی ) و گردش دفاتر حسابداری (دفترکل، معین و روزنامه )
 • سایرگزارشات شامل گزارش سند ماهیانه،گردش حساب­های بانکی ،گزارش سر رسید چک­ها و ...
 •   تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات مدیرتی گردش حساب مرور آبشاری انتخابی و گزارشات متغیر)
 • تبدیل گزارشات و  لیست فرمها به فرمتهای Word, Excel, Html,Txt و...
 • ارائه نمودارهای (خطی، میله ای و دایره ای) از گزارشات متغیر
 • امکان ایجاد سال مالی در ابتدای هر سال و تغییر سالی مالی برای دستیابی به اطلاعات قبلی
 • امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر روی CD)
 • تعریف کاربران و کنترل فعالیت آنها
 • جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم
 • نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...

Alternate Text
آموزش

پنج جلسه آموزش رایگان نرم افزار به صورت آنلاین

Alternate Text
ضمانت و پشتیبانی نرم افزار

6 ماه پشتیبانی رایگان پس از نصب و را ه اندازی نرم افزار، پس از 6 ماه 30% قیمت خرید نرم افزار به عنوان پشتیبانی یک سال نرم افزار منظور می گردد