نرم افزار حسابداری اعتبارات هزینه ای

کاربرد محصول

این نرم افزار برای حسابداری اعتبارات هزینه ای در سازمان ها و دستگاه های دولتی بکار می رود. 

 

ویژگی ها

 • امکان تعریف سرفصل حساب ­ها ( کل و معین و تفصیل و حسابهای کنترلی )
 • امکان تعریف اطلاعات برنامه ها ، فصول بودجه ، زیرفصل ها، واحد های تابعه و مرکز هزینه
 • امکان تعریف پروژه و زیر پروژه
 • امکان تنظیم و ثبت سند حسابداری درآمد و هزینه به همراه جزئیات و امکانات لازم
 • امکان تعریف فرم های مربوط به امور اعتبارات ( فرم موافقتنامه ، تخیص، ابلاغ ، تنخواه و حواله )
 • امکان تعریف فرم های مربوط به امور درآمدها  ( فرم درآمد، 5 ستونی، وصولی درآمد وتوزیع درآمد )
 •  انجام امور مربوط به حسابداری شامل جابجایی ، مرتب سازی و ادغام اسناد و یا جابجایی حساب اسناد
 • امکان تعریف الگوی چک و چاپ آن از روی سند حسابداری
 • امکان تعریف صورتحساب های بانک و گزارش مغایرت ها
 • امکان تهیه صورت وضعیت مالی
 • امکان تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی
 • امکان تهیه گردش حساب تغییرات در ارزش خالص
 • امکان تهیه صورت مقایسه بودجه و عملکرد
 • امکان ثبت یادداشتهای توضیحی که شامل خلاصه ای از اهم رویه های حسابداری و سایر یادداشتهای توضیحی است.
 •  گزارشات مربوط به فرم های امور اعتبارات شامل گزارش های بودجه ای ، ابلاغی و هزینه ای
 • گزارش اعتبارات مربوط به سند حسابداری ( گزارش دفتر اعتبارات ، سیاهه ریز وجوه ، خلاصه دریافتی و پرداختی، خلاصه درآمد های وصولی و ارسالی و گردش بر حسب برنامه و فصول )
 • گزارشات مربوط به عملکردها در پایان سال
 • گزارش ترازهای آزمایشی (2، 4، 6 و8 ستونی ) و گردش دفاتر حسابداری (دفترکل، معین و روزنامه )
 • سایرگزارشات شامل گزارش سند ماهیانه،گردش حساب­های بانکی ،گزارش سر رسید چک­ها و ...
 •   تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات مدیرتی گردش حساب مرور آبشاری انتخابی و گزارشات متغیر)
 • تبدیل گزارشات و  لیست فرمها به فرمتهای Word, Excel, Html,Txt و...
 • ارائه نمودارهای (خطی، میله ای و دایره ای) از گزارشات متغیر
 • امکان ایجاد سال مالی در ابتدای هر سال و تغییر سالی مالی برای دستیابی به اطلاعات قبلی
 • امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر روی CD)
 • تعریف کاربران و کنترل فعالیت آنها
 • جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم
 • نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود

بسته پیشنهادی مرتبط با کسب و کارتان :

حسابداری انبار و تدارکات کارما نرم افزار حسابداری دارایی ثابت( اموال) نرم افزار بودجه تملک دارایی کارما نرم افزار اتوماسیون اداری کارما نرم افزار جامع اموال دولتی کارما نرم افزار انبار جاری کارما نرم افزار انبار طرح کارما نرم افزار جامع منابع انسانی کارما نرم افزار دبیر خانه و بایگانی کارما ارسال پیامک کارما نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها نرم افزار حسابداری مالی کارما نرم افزار حسابداری مالی در سطح معین وب سایت مطابق دستورالعمل استاندارد سامانه میز پشتیبانی ( تیکتینگ )