نرم افزار انبارداری و حسابداری انبار کارما

کاربرد محصول

این نرم افزار برای امور انبارداری و حسابداری انبار دستگاه های دولتی بکار می رود.

 

ویژگی ها

نگهداری موجودی کالا با ثبت انواع رسید و حواله / اجرای روال کامل درخواست واحد ها - تاییدیه کار پردازی و مدیریت (تدارکات خرید) - کاردکس ریالی و تعدادی - عملیات نقطه سفارش - قیمت گذاری - انبارگردانی - گزارش های استاندارد ثابت - گزارش ساز - گزارشات مدیریتی و آبشاری انتخابی 

بسته پیشنهادی مرتبط با کسب و کارتان :

نرم افزار نگهداری و تعمیرات(PM) کارما حسابداری انبار و تدارکات کارما نرم افزار حقوق و دستمزد دولتی کارما نرم افزار اتوماسیون اداری کارما ارسال پیامک کارما نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها طراحی وب سایت نرم افزار حسابداری مالی کارما وب سایت مطابق دستورالعمل استاندارد نرم افزار انبارگردانی با تبلت سامانه میز پشتیبانی ( تیکتینگ )