نرم افزار یکپارچه مالی و صنعتی کارما

این نرم افزار برای واحدهای تولیدی و خدماتی بزرگ و متوسط کاربرد دارد.

 

 

Alternate Text

امکانات و قیمت نرم‌افزار

یکپارچه و مستقل

تمامی زیر سیستم های بکار رفته در این سامانه موجودیتی کامل و مستقل دارند که در بستر یکپارچه این نرم­ افزار با بهره ­گیری از امکان ارتباطات پیشرفه و ایمن در کنار هم امکان کارکرد مستقل زیر سیستم­ های این رنم­افزار بدون وابستگی عملیاتی به یکدیگر در کنار یک ارتباط سلسله مراتبی که امکان لینک شدن واحدهای مرجع به زیر سیستم ها را در لحظه میسر می ­سازد، از مزیت های عمده این نرم­افزار به شمار می­ آید و همه این آیتم ­ها در کنار یک بستر یکپارچه، موجودیتی مستقل به زیر سیستم­ ها می ­دهد.

این نرم ­افزار از زیر سیستم ­های ذیل تشکیل شده است :

 1. حسابداری مالی
 2. حقوق و دستمزد
 3. خزانه داری
 4. انبار تعدادی و حسابداری انبار
 5. بازرگانی
 6. حسابداری اموال
 7. قرارداها
 8. تولید و قیمت تمام شده
 9. موتور گزارش ­ساز

 

یکپارچه و مستقل

تمامی زیر سیستم های بکار رفته در این سامانه موجودیتی کامل و مستقل دارند که در بستر یکپارچه این نرم­ افزار با بهره ­گیری از امکان ارتباطات پیشرفه و ایمن در کنار هم امکان کارکرد مستقل زیر سیستم­ های این رنم­افزار بدون وابستگی عملیاتی به یکدیگر در کنار یک ارتباط سلسله مراتبی که امکان لینک شدن واحدهای مرجع به زیر سیستم ها را در لحظه میسر می ­سازد، از مزیت های عمده این نرم­افزار به شمار می­ آید و همه این آیتم ­ها در کنار یک بستر یکپارچه، موجودیتی مستقل به زیر سیستم­ ها می ­دهد.

این نرم ­افزار از زیر سیستم ­های ذیل تشکیل شده است :

 1. حسابداری مالی
 2. حقوق و دستمزد
 3. خزانه داری
 4. انبار تعدادی و حسابداری انبار
 5. بازرگانی
 6. حسابداری اموال
 7. قرارداها
 8. تولید و قیمت تمام شده
 9. موتور گزارش ­ساز

 

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...

Alternate Text
آموزش

جلسات آموزشی طبق سیلابس آموزشی زمان بندی و به صورت آنلاین بر گزار می شود

Alternate Text
ضمانت و پشتیبانی نرم افزار

6 ماه پشتیبانی رایگان پس از نصب و را ه اندازی نرم افزار، پس از 6 ماه 30% قیمت خرید نرم افزار به عنوان پشتیبانی یک سال نرم افزار منظور می گردد