نرم افزار خزانه داری کارما

 ااین نرم افزار شامل کلیه عملیات دریافت و پرداخت بصورت نقد ، چک ، بن ، فیش و حواله -اینترنتی و کارتی - انجام کلیه روالهای چکها و اسناد دریافتنی و پرداختنی - گزارش وضعیت چکها و اسناد دریافتنی و پرداختنی است.

مکانات نرم افزار خزانه داری کارما

 • امکان تعریف حسابهای کل و معین و تنظیم کدینگ حسابداری 

 •  گزارش حسابداری از حسابهای کل و معین

 • تعریف اشخاص بر اساس بدهکار و بستانکار تعریف دسته چک و الگوی چک

 • انجام عملیات دریافت و پرداخت (چک ، نقد، حواله و فیش)

 • گردش کامل اسناد دریافتنی و پرداختنی به همراه کلیه عملیات ( وصول چک ، عودت چک، واگذاری به بانک و...)

 • دریافت چک های ضمانتی و کلیه عملیات ضمانت نامه (تمدید ضمانت نامه، تقلیل ضمانت نامه و  ابطال ضمانت نامه)

 • گزارش مالی از عملیات های دریافت و پرداخت

 • صدور سند اختتامیه وسند افتتاحیه به صورت خودکار و ایجاد سال مالی جدید

 • تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر)

 • تبدیل گزارشات و  لیست فرمها به فرمتهای Word, Excel, Html,Txt و...

 • ارائه گزارشات متغیر به صورت نمودار (خطی، میله ای و دایره ای)

 • امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر رویCD )

 • تعریف کاربران به همراه رمز عبور و فعالیت کاربران به همراه ثبت ورود و خروجکاربر

 • جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم

 • جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شدهفرم­ها

 • کاربری آسان به وسیله صفحه کلید و ماوس

 • نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود