حسابداری انبار و تدارکات کارما

کاربرد محصول

کاربرد محصول

این نرم افزار برای کنترل موجودی کالا و حسابداری انبار به روش های میانگین و FIFO

برای شرکت های تولید، پیمانکاری و درمانی و ... کاربرد دارد.

ویژگی ها

امکانات نرم افزار تدارکات و انبار کارما:

 • امکان تعریف انبار های متفاوت و متعدد با روش های قیمت گذاری مختلف
 • امکان تبادل کالا ها بین انبار های مختلف در سیستم
 • امکان تعریف اطلاعات پایه شامل (انبار، نوع کالا، گروه کالا، واحد کالا، مراکز هزینه، خریداران و فروشندگان، مسئولین انبار و مشخصات کالا)
 • امکان ثبت در خواست خرید و در خواست انبار
 • امکان ثبت رسید موقت و تبدیل آنها به رسید های دائم یا امکان ثبت رسید و حواله بر اساس درخواست های ثبت شده انبار
 • امکان چاپ درخواست ، رسید، حواله با فرصت های دلخواه کاربر مشاهده گردش کالا در هر یک از مراحل در خواست، رسید و حواله در سیستم قیمت گذاری کالا ها به روش میانگین متحرک سالیانه، آخرین قیمت خرید و فروش ،LIFO و FIFO و عملیات مغایرت کالاهاکنترل انبار با حسابداری انبار ، ارسال و دریافت شبکه ای و متنی اطلاعات عملیات مربوط به انبار گردانی،
 • امکان ثبت شمارش تا سه مرحله گزارشات بیلان انبار و ضرورت مغایرت انبار، قابلیت صدور رسید و حواله مغایرت انبار
 • امکان تجمیعی، کنترلی و مقایسه ای از کالاها و انبار های موجود در سیستم ایجاد و تغییر سال مالی گزارش روزانه انبار، کاردکس ریالی، تعدادی و در خواست کالا گزارش موجودی صفر، کالاهای راکد، کالاهای در گردش رسید و حواله
 •  امکان ارائه کلیه گزارشات مقایسه ای نسبت به زمان های مختلف
 • امکان چاپ گروهی رسید ها وحواله ها و خلاصه رسید و حواله گزارش وارده و صادره به تفکیک انبار و نوع وارده و صادره
 • امکان تهیه انواع گزارشات خرید و فروش وزارت اقتصاد و امور دارایی، گزارش مقایسه ای بر حسب مصرف کنندگان، گزارش کالاها بر حسب وارده و صادره نوع وارده و صادره و...تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر)تبدیل گزارشات و  لیست فرم ها به فرمت های Word, Excel, Html,Txt و...ارائه نمودارهای (خطی، میله ای و دایره ای) از گزارشات متغیر
 • امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر روی CD )تعریف کاربران و کنترل فعالیت آنها جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم -جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده کاربری آسان با استفاده از صفحه کلید و ماوس- نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود

بسته پیشنهادی مرتبط با کسب و کارتان :

نرم افزار حسابداری دارایی ثابت( اموال) نرم افزار انبارداری و حسابداری انبار کارما نرم افزار حسابداری اعتبارات هزینه ای نرم افزار اتوماسیون اداری کارما نرم افزار جامع اموال دولتی کارما نرم افزار انبار جاری کارما نرم افزار انبار طرح کارما نرم افزار جامع منابع انسانی کارما نرم افزار مدیریت نقلیه کارما ارسال پیامک کارما نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها نرم افزار حسابداری مالی کارما وب سایت مطابق دستورالعمل استاندارد مدیریت دانش سامانه میز پشتیبانی ( تیکتینگ )