بانکداری و صندوق قرض الحسنه کارما

کاربرد محصول

این نرم افزار برای صندوق های قرض الحسنه ، تعاونی های مالی اعتباری و ...کاربرد دارد.

 

 

 

بسته پیشنهادی مرتبط با کسب و کارتان :

نرم افزار حقوق و دستمزد شرکتی کارما ارسال پیامک کارما طراحی وب سایت نرم افزار حسابداری مالی کارما وب سایت مطابق دستورالعمل استاندارد سامانه تیکتینگ

ویژگی ها

این نرم افزار امکان انجام کلیه عملیات صندوق شامل افتتاح حساب، دریافت و پرداخت باجه، پرداخت وام، دریافت قسط و دریافت قبض،امکان تنظیم سر فصل های حسابداری برای کلیه عملیات شامل  (دریافت، پرداخت، وام، قسط و ...) ،  امکان تعریف انواع تسهیلات با تنظیمات دلخواه ( روش محاسبه، نرخ وجه التزام و ....) و ... راداراست.

•امکان انجام کلیه عملیات صندوق شامل افتتاح حساب، دریافت و پرداخت باجه، پرداخت وام، دریافت قسط و دریافت قبض• امکان تنظیم سر فصل های حسابداری برای کلیه عملیات شامل  (دریافت، پرداخت، وام، قسط و ...) • امکان تعریف انواع تسهیلات با تنظیمات دلخواه ( روش محاسبه، نرخ وجه التزام و ....) • امکان تعریف و کنترل نمونه امضا • امکان ارسال سند حسابداری به صورت خودکار بر اساس تنظیمات دلخواه • امکان صدور دسته چک برای مشتریان • امکان بستن عملیات روزانه • امکان محاسبه سودومیانگین موجودی به صورت گروهی وانفرادی • امکان گرفتن انواع گزارشات استاندارد حسابداری ( گزارش دفتر روزنامه، تراز عملیات و دفاتر حسابداری) گزارش تاخیر اقساط با • امکان نمایش مشخصات وام گیرنده و ضامن ها گزارش کارکرد حساب، کاردکس وام و تعهدات مستقیم و غیر مستقیم • امکان گرفتن انواع گزارشات مربوط به صندوق ( گزارش دریافتیها    و پرداختی های صندوق، اقساط، مانده حسابها و...) • امکان تعریف چند شعبه و تجمیع اطلاعات شعب • امکات مدیریت پیامک و پاسخ خودکار پیامک دریافتی • امکان تنظیم کد گذاری شماره مشتری، شماره حساب وشماره وام