بانکداری و صندوق قرض الحسنه کارما

این نرم افزار امکان انجام کلیه عملیات صندوق شامل افتتاح حساب، دریافت و پرداخت باجه، پرداخت وام، دریافت قسط و دریافت قبض،امکان تنظیم سر فصل های حسابداری برای کلیه عملیات شامل  (دریافت، پرداخت، وام، قسط و ...) ،  امکان تعریف انواع تسهیلات با تنظیمات دلخواه ( روش محاسبه، نرخ وجه التزام و ....) و ... راداراست.

این نرم افزار برای صندوق های قرض الحسنه ، تعاونی های مالی اعتباری و ...کاربرد دارد.

امکانات نرم افزار جامع بانکی کارما:

•امکان انجام کلیه عملیات صندوق شامل افتتاح حساب، دریافت و پرداخت باجه، پرداخت وام، دریافت قسط و دریافت قبض• امکان تنظیم سر فصل های حسابداری برای کلیه عملیات شامل  (دریافت، پرداخت، وام، قسط و ...) • امکان تعریف انواع تسهیلات با تنظیمات دلخواه ( روش محاسبه، نرخ وجه التزام و ....) • امکان تعریف و کنترل نمونه امضا • امکان ارسال سند حسابداری به صورت خودکار بر اساس تنظیمات دلخواه • امکان صدور دسته چک برای مشتریان • امکان بستن عملیات روزانه • امکان محاسبه سودومیانگین موجودی به صورت گروهی وانفرادی • امکان گرفتن انواع گزارشات استاندارد حسابداری ( گزارش دفتر روزنامه، تراز عملیات و دفاتر حسابداری) گزارش تاخیر اقساط با • امکان نمایش مشخصات وام گیرنده و ضامن ها گزارش کارکرد حساب، کاردکس وام و تعهدات مستقیم و غیر مستقیم • امکان گرفتن انواع گزارشات مربوط به صندوق ( گزارش دریافتیها    و پرداختی های صندوق، اقساط، مانده حسابها و...) • امکان تعریف چند شعبه و تجمیع اطلاعات شعب • امکات مدیریت پیامک و پاسخ خودکار پیامک دریافتی • امکان تنظیم کد گذاری شماره مشتری، شماره حساب وشماره وام