اجرای قانون کپی رایت نرم افزار

پس از دو سال، تلاش بی وقفه شرکت نرم افزاری جادوی فکر برای اثبات نقض قانون کپی رایت نرم افزار به ثمر نشست و جرم نقض کنندگان قانون در دادگاه تجدید نظر به آنها تفهیم گردید.

شاید شما هم مثل دوسال پیش ما چندان به حمایت از قانون کپی رایت امیدوار نباشید. اما همیشه گفتند حق گرفتنی است. دوسال پیگیری برای یک شرکت نرم افزاری که پر از دغدغه ها و مشغله های کاری فراوان است زمان کمی نیست تا بخواهد در پیچ و خم مسیر دادخواهی قرار گیرد
خرسندیم که نرم افزار و دفاع از حقوق پدیدآورندگان به جایگاه واقعی خود نزدیکتر می شود
پی نوشت: کپی برداری از نرم افزار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، محصول دانش بنیان و استراتژیک این شرکت که در زمره دو محصول برتر کشور قرار دارد توسط دو نفر از کارکنان قبلی این شرکت صورت پذیرفت که پس از سه مرحله کارشناسی در دادگاه بدوی و تجدید نظر به اثبات رسید و رای قطعی در خصوص نقض قانون کپی رایت صادرگردید.👍👍💪💫

بدیهی است علاوه بر پرداخت جریمه نقدی طبق قانون کلیه خسارات وارده نیز توسط مجرمان به شرکت بازگردانده خواهد شد و سازمانها و شرکت های کاربر نرم افزار سرقت شده نیز مطابق قانون تحت پیگیرد خواهند بود.