اطلاعات نماینده

مسئول : امیر عموزاد خلیلی

زمینه فعالیت : بازاریابی و فروش
خدمات پس از فروش

شماره تماس : 09355543009

شماره همراه : 09111550439

ایمیل : nikanbehshahr@gmail.com

حوزه فعالیت : مازندران - بهشهر

آدرس : جلوتر از چهار راه فرمانداری مجتمع دارالسلام طبقه دوم واحد هشت