اطلاعات نماینده

مسئول : مجید سعدی

زمینه فعالیت : بازاریابی و فروش

شماره تماس : 01134527195

شماره همراه : 09357443478

ایمیل : mazandhesabmalek011@gmail.com

حوزه فعالیت : مازندران - بهشهر

آدرس : بهشهر خیابان شهید بهشتی روبروی اداره امور مالیاتی شرکت مازند حساب مالک