نمایندگی استان گلستان

مسئول : حسن یوری

نوع دفتر نمایندگی : حقیقی

زمینه فعالیت : بازاریابی - فروش - آموزش - پشتیبانی

تلفن : 01732250473

موبایل : 09352474990

ایمیل : jadoofekr@yahoo.com

آدرس : گرگان- خیابان امام خمینی (ره) آفتاب 20- بازاربزرگ کتاب- طبقه 2- واحد 5