همکاری در فروش و آموزش

مسئول : یاشار رحمانی

زمینه فعالیت :

شماره تماس : 01133324646

شماره همراه : 09111556090

ایمیل : yashar.rahmani1990@gmail.com

حوزه فعالیت : تهران - تهران

آدرس : ساری- خیابان فرهنگ- فرهنگ 8