همکاری در فروش و آموزش

مسئول : یاشار رحمانی

نوع دفتر نمایندگی : حقیقی

زمینه فعالیت : بازاریابی - فروش - آموزش - پشتیبانی

تلفن : 01133324646

موبایل : 09111556090

ایمیل : yashar.rahmani1990@gmail.com

آدرس : ساری- خیابان فرهنگ- فرهنگ 8