نمایندگی آمل

مسئول : محمد نوری درویش

زمینه فعالیت :

شماره تماس : 01144251633

شماره همراه : 09111215578

ایمیل : mndsnd1@yahoo.com

حوزه فعالیت : تهران - تهران

آدرس : خیابان انقلاب- کوچه غربی شهرداری- طبقه فوقانی داروخانه سینا- شرکت خدمات کامپیوتر آپادانا