نمایندگی آمل

مسئول : محمد نوری درویش

نوع دفتر نمایندگی : حقوقی

زمینه فعالیت : بازاریابی - فروش - آموزش - پشتیبانی

تلفن : 01144251633

موبایل : 09111215578

ایمیل : mndsnd1@yahoo.com

آدرس : خیابان انقلاب- کوچه غربی شهرداری- طبقه فوقانی داروخانه سینا- شرکت خدمات کامپیوتر آپادانا