نمایندگی شرق استان مازندران

مسئول : امیر عموزاد خلیلی

نوع دفتر نمایندگی : حقیقی

زمینه فعالیت : بازاریابی - فروش - آموزش - پشتیبانی

تلفن : 01134536900-1

موبایل : 09111550439

ایمیل : amozadkhalili@gmail.com

آدرس : بهشهر - خیابان شهید هاشمی نژاد - بعد از سه راه گرجی - مرکز کامپیوتر نیکان