نمایندگی شرق استان مازندران

مسئول : امیر عموزاد خلیلی

زمینه فعالیت :

شماره تماس : 01134536900-1

شماره همراه : 09111550439

ایمیل : amozadkhalili@gmail.com

حوزه فعالیت : تهران - تهران

آدرس : بهشهر - خیابان شهید هاشمی نژاد - بعد از سه راه گرجی - مرکز کامپیوتر نیکان