درخواست نمایندگی

مدارک مورد نیاز برای اخذ نمایندگی :

  • کپی شناسنامه و کارت ملی
  • جواز کسب - آگهی تاسیس از شرکت مورد نظر (شماره ثبت،مدیر عامل، آدرس ...)
  • آخرین مدرک تحصیلی
  • وجود حداقل یک نفر در راستای موضوع مرتبط (برای بازاریابی،پشتیبانی و فروش)
  • آشنایی با علوم کامپیوتر و امور مالی
  • گزارش ماهیانه فعالیت (فروش و بازاریابی)
Captcha
      زن
زمینه فعالیت